Általános felhasználási feltételek


Kérjük figyelmesen olvassa el!

 1. A szerződés tárgya

Az otthonizei.hu (továbbiakban:Üzemeltető) egy szabad közösség összefogásának céljából  jött létre. Jelen szerződés az Üzemeltető és Ön (továbbiakban:Felhasználó) között köttetett meg. A 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:82. § (1) bekezdés b) és d) pontját figyelembe véve kijelenthető,hogy a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek,annak iktatására nem kerül sor, nyelvét tekintve pedig magyar. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat technikai lépései a következők:  a tartalom tudomásul vétele és annak minden pontjának elfogadása. Ez jelenti a szolgáltatások igénybevételének a feltételeit a Ptk. 6:82. § (1)  bekezdés a) pontjának értelmében.

 1. A szerződés hatályba lépése

A Ptk. 6:84. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Jelen esetben a hatályosság időpontja 2016. 01. 29.

 1. A szerződés tartama

A szerződés határozatlan időre létesül az ingyenes szolgáltatások igénybe vételére. A szerződés bármikor indokolás nélkül felmondható mindkét fél részéről.

 1. Szerződés módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás a szerződés automatikus elfogadását jelenti.

 1. A felhasználók által beküldött tartalmak kezelése

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, feltöltések, témák, visszajelzések, üzenetek) bármilyen célú felhasználására. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a weboldal üzemeltetője nem feltétlenül ért egyet. A hozzászólások és a hirdetések tartalmáért azok írója felel. Az Üzemeltető fenntartja magának a mindenkori jogot arra, hogy saját megítélése szerint, részben vagy egészben töröljön hozzászólásokat,  az Üzemeltető ezen döntését nem köteles indokolni.

A weboldalon tilos:

 • hosszú szövegek céltalan bemásolása, illetve bármilyen olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a weboldal méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
 • a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások, hirdetések elküldése
 • olyan hozzászólás elküldése, ami jogszabályba ütközik, vagy jogszabálysértésre buzdít
 • olyan hozzászólás elküldése, ami bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást, akár burkolt formában is
 • a weboldalt direkt vagy bújtatott reklám céljaira felhasználni

Az oldal fenntartója a fenti tilalmak megszegése esetén törölheti a vonatkozó hozzászólást. Ha Ön úgy érzi, hogy egy hozzászólás vagy hirdetés méltatlan vagy sértő, panaszát az Üzemeltető részére küldött e-mailben teheti meg. Az Üzemeltető továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a vitás kérdésekben a saját megítélése szerint járjon el. A reszek.com nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 1. Adatvédelem

Az Üzemeltető köteles betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakat, és a felhasználó adatainak kezelése csak a törvényben meghatározott módon és célból történhet. A kapcsolat felvételéhez létező e-mail cím megadására van szükség, melynek következtében az oldal Üzemeltetői eltárolják a Felhasználók IP címét, e-mail címét és felhasználónevét, melyeket semmilyen körülmények között nem adnak ki harmadik fél számára. Ezen adatok önmagukban nem azonosítanak egy természetes személyt, így az információszabadságról szóló törvény szerint nem minősül személyes adatnak. Felhasználói adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az adatkezelő az egyes kötelező, hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. A képekkel és  szövegekkel kapcsolatos szerzői jogvédelem

Az oldalon szereplő képek és szövegek saját tulajdonúak, és szerzői jogvédelem hatálya alatt állnak. Tilos azokból bármely részt kivágni, és saját szerzeményként feltüntetve nyilvánosság előtt közvetíteni.

 1. Cookie

Jelen webhely a felhasználói élmény fokozása, valamint szolgáltatásainak fenntartása és fokozása érdekében cookie-kat használ. A webhely használatával Ön elfogadja a cookie-kra vonatkozó összes aktuális irányelvet,  adatvédelmi nyilatkozatot. A cookie a böngésző által a felhasználó eszközére van telepítve, amely kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állomány. (Elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.)

A webhelyen a következő cookie-k találhatók:

 • alapvető cookie-k: ezek hiányában a weboldal nem lenne képes megfelelően működni
 • hirdetési (targeting) cookie-k: melyek abban segítenek,hogy az oldalon található hirdetési felületeken olyan ajánlatok jussanak el Önhöz,amelyek a leginkább megfelelnek az érdeklődési köreinek
 • teljesítményt növelő cookie-k: információkat gyűjtenek arról,hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt (pl.: melyek a leggyakrabban nézett receptek). Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használja fel a weboldal

Azon információkat, melyeket a cookie-k gyűjtenek be a webhely nem értékesíti, nem terjeszti egyéb módon harmadik személy számára kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Amennyiben esetleges módon az oldal harmadik fél felügyelete alá tartozó hivatkozásokat tartalmaz,abban az esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak. Ugyanis a webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát. Tehát a webhely felelősséget nem vállal, jogilag felelősségre nem vonható.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot,hogy saját belátása szerint a cookie-kra vonatkozó szabályzat bármely részét bármikor módosítsa. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt,az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

 1. A szerződésre egyéb iránt Magyarország hatályos joga az irányadó.

 

Kapcsolat: [email protected]

Fanni Fanni